Napredne tehnike digitalne obrade signala: Sistemi sa višestrukim odabiranjem sa primenama u MATLAB-u

Sreda, 26.11.2008., 10:00, sala 3/0

SEMINAR

slobodan dolazak

Prof. dr Ljiljana Milić, Prof. dr Miroslav Lutovac, Mr. Jelena Ćertić

Organizatori

Plakat 2008

plakat08