DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE - BEOGRAD,
"TELEKOM SRBIJA" a.d., JP PTT saobraćaja "SRBIJA",
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu,
IEEE Serbia & Montenegro Com Chapter and Section

organizuju

25., 26. i 27. novembra 2008. godine
u SAVA CENTRU u Beogradu

16. telekomunikacioni forum
TELFOR 2008

Svečano otvaranje TELFOR-a
Utorak 25.11.2008. u 10:30 časova
Sala 1 Sava Centra, Beograd, Srbija

panorama Beograda

Sreda, 26.11.2008., 10:00, sala 3/0

Seminar

slobodan dolazak

Prof. dr Ljiljana Milić, Prof. dr Miroslav Lutovac, Mr. Jelena Ćertić

Napredne tehnike digitalne obrade signala: Sistemi sa višestrukim odabiranjem sa primenama u MATLAB-u

Sreda, 26.11.2008., 12:00, sala 3/0

Radionica

slobodan dolazak

Predavač: Prof. dr Kurt Richter, IGTE, Graz, Austria

"Body Language in Business"

Sreda, 26.11.2008., 14:00, sala 3/0

Radionica

slobodan dolazak

Predavač: Miroslav “Misko” Skoric, YT7MPB

Amateur Radio in Engineering Education

Organizatori

Plakat 2008

plakat08