Poziv za donatore

Šesnaesti Telekomunikacioni Forum
TELFOR 2008
25, 26 i 27 novembra 2008
u Sava centru u Beogradu, Srbija

Svako ko u našem okruženju nešto predstavlja u oblasti
TELEKOMUNIKACIJA – taj učestvuje na TELFOR-u!

Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje se već šesnaesti put. Tradicionalno Forum se održava sa velikim brojem veoma dobrih radova i sa oko dve hiljade učesnika iz svih oblasti telekomunikacija. TELFOR ima za cilj da kao nacionalni i međunarodni skup razmatra najvažnije stručne i naučne aspekte u oblasti telekomunikacija. TELFOR ima značajan uticaj i odziv u stručnoj i naučnoj javnosti. Na TELFOR-u učestvuju svi poslenici i znalci iz najšire oblasti telekomunikacija, inženjeri, tehničari, menadžeri, proizvođači, operatori, ekonomisti, pravnici, studenti, trgovci, izdavači, istraživači, eksperti, ...

Rad Foruma se odvija u okviru plenarnih sednica sa pozvanim predavanjima ili sa temat­skim raspravama, kroz rad više sekcija sa autorskim i studentskim radovima, preko panel diskusija i okruglih stolova o aktuelnim temama, itd.

TELFOR-u po pozivu prisustvuju i prikazuju svoje rezultate vodeće svetske kompanije iz oblasti telekomunikacija, poznati svetski stručnjaci daju svoje viđenje razvoja telekomunikacija i njenih podoblasti, TELFOR ima svoju veoma posećenu izložbu telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema i usluga, kao prateće aktivnosti organizuju se posebne manifistacije pojedinih firmi, prikazi novih knjiga, profesionalni skupovi, prijemi i susreti.

S obzirom na veoma širok spektar interesa i delatnosti koje su zastupljene na TELFOR-u, ne sumnjamo da će mnoge firme i institucije naći ekonomski, promotivni ili stručni interes da učestvuju ili pomognu rad TELFOR-a. Zato upućujemo otvoreni poziv budućim DONATORIMA TELFOR-a 2008. Svaka pomoć je dobrodošla, ali očekujemo da:

Organizatori TELFOR-a nameravaju da u svim akcijama na pripremi, promociji i u toku TELFOR-a posebno zahvale i ukažu na svoje donatore i prijatelje. Organizatori se obavezuju da u CD Zborniku radova TELFOR 2008 obezbede donatorima prostor u veličini jedne stranice A4, u okviru koga donator može da prikaže svoj proizvodni program i druge podatke od značaja za svoje predstavljanje. Elektronsku verziju materijala za štampanje treba dostaviti organizatorima do 5. novembra 2008. godine. Organizatori su spremni i da prilikom registracije podele učesnicima TELFOR-a odgovarajuće promotivne materijale velikih donatora.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nas pozovete. Biće nam zadovoljstvo da Vam obezbedimo sve dopunske informacije.

Verujući da ćete sigurno podržati TELFOR, na Vaš zahtev poslaćemo Vam unapred popunjen i sa naše strane potpisan donatorski ugovor. Naravno, organizatori su spremni da sa Vama razgovaraju i da promene donatorski ugovor u skladu sa Vašim željama. Iznos za koji se odlučite treba što pre uplatiti na račun Društva za telekomunikacije, br. 160-19399-79, sa naznakom "Donacija za TELFOR 2008".

Nezavisno od toga da li prihvatate da nam finansijski pomognete ili ne, Vaše prisustvo je dobrodošlo na TELFOR-u.

Ukoliko je Vaša delatnost iz uže ili šire oblasti telekomunikacija, i/ili ukoliko smatrate da Vaša firma može i želi da nastupi u okviru neke od aktivnosti TELFOR-a, naučno-istraživačkog, tehničkog ili komercijalnog karaktera, predlažemo Vam da se sa odgovarajućim predlogom obratite Upravnom odboru. Očekujemo i sugestije koje se odnose na eventualne posebne aktivnosti na TELFOR-u za koje je zainteresovana Vaša organizacija, ili koje su od opšteg interesa za razvoj naše oblasti.

U cilju blagovremenih organizacionih priprema, neophodno je da što pre budemo obavešteni o vašoj eventualnoj spremnosti da učestvujete u predloženim aktivnostima, i to, ako je moguće, sa što konkretnijim podacima. Organizatori TELFOR-a nameravaju da u svojim sledećim saopštenjima, odnosno u drugim promotivnim akcijama i materijalima posebno zahvale i ukažu na one organizacije koje se odazovu ovom pozivu. Takođe, dostavljamo Vam i tekst opšteg poziva upućen autorima TELFOR-a 2008 koji je već poslat na veliki broj adresa, spisak organizacija koje su prošle 2007. godine bile aktivni učesnici i/ili donatori i plakat-poziv za učešće na TELFOR-u. Molimo Vas da ovaj poziv dostavite zainteresovanim članovima Vašeg kolektiva, a da plakate istaknete na pogodnom mestu u Vašoj organizaciji.

Organizatori

Plakat 2008

plakat08