Nagrade

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ”

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Programski odbor TELFOR-a je dodelio nagradu "ILIJA STOJANOVIĆ" za 2008 godinu, za najbolji naučni rad prihvaćen i referisan na Telekomunikacionom forumu TELFOR 2008, autorima

Ljiljani Milić i Jeleni Ćertić

za rad

“Dvokanalne IIR banke filtara sa frekvencijskim maskiranjem”
(rad 5.14)

Nagrada “Blažo Mirčevski”

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, dipl.inž.el.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori radova prihvačenih i referisanih na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Na svojoj sednici održanoj 31.3.2009. godine žiri je odlučio da
nagradu “Blažo Mirčevski” za 2008. godinu dobije:

FILIPO ŠAREVSKI

mladi prvi autor rada

“Performance Analysis of Routing Protocols in Ad-hoc and Sensor Networking Environments”
(rad 2.1) koji je prikazan i objavljen na Telekomunikacionom forumu TELFOR 2008.

Žiri posebno pohvaljuje mlade prve autore
Nemanju Vučevića za rad 2.28 i
Norberta Herencsara za rad 5.7.

STUDENTSKE NAGRADE „ILIJA STOJANOVIĆ”

koje je dodelilaTelenor Fondacija za najbolje studentske radove
prikazane u Studentskoj sekciji na TELFORU 2008
(Nagrade dodeljene na Danu ETF 2008 )

GAVRILO BJEKOVIĆ, FTN, Novi Sad
„Jedna realizacija bežične senzorske mreže“

NIKOLA MIJAILOVIĆ, ETF, Beograd
MARIJANA GAVRILOVIĆ, ETF, Beograd
STEFAN RAFAJLOVIĆ, ETF, Beograd
„Primena neuralnih mreža u prepoznavanju faza hoda pomoću
akcelerometara i senzora sile“

AMER ČELIĆ, FTN, Novi Sad
„Modelovanje i simulacija RF višeslojnih induktora u LTCC tehnologiji“

Organizatori

Plakat 2008

plakat08